Новини
Україна
Україна-суспільство

Розроблено новий держстандарт базової середньої освіти

05.03.2020 Надiя Проценко 0

Що саме має знати учень 5-9 класів у 21 столітті? Чіткі вимоги до вчителів тепер переховані у новому розробленому Міністерством освіти і науки державному стандарті базової середньої освіти. Проєкт стандарту опубліковано на сайті МОН.

Розроблено новий держстандарт базової середньої освіти

Зокрема, на відміну від попередньої версії проєкт містить конкретні результати навчання та індикатори оцінювання, додатково до загальних результатів. Конкретизацію вимог здійснено з метою забезпечення можливості розроблення модельних навчальних програм та розроблення критеріїв оцінювання навчальних результатів учнів на підставі державного стандарту. Опис результатів навчання здійснено з орієнтуванням на достатній рівень засвоєння учнями.

«Ми представили держстандарт для 5-9 класів. Він не лише про нові вимоги до того, що має знати учень у 21 столітті. Ми також змінили форму документу – тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що дитина має знати, при цьому ми лишаємо вчителю повну свободу у виборі навчальних інструментів. Цей стандарт стане органічною частиною реформи «Нова українська школа», яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти», – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Державний стандарт встановлює вимоги до компетентностей, якими мають оволодіти учні середньої школи (5-9 класи). До таких компетентностей належать:
• математична,
• екологічна,
• інформаційно-комунікаційна,
• культурна,
• вільне володіння державною мовою,
• здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
• компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
• інноваційність,
• навчання впродовж життя,
• громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,
• підприємливість та фінансова грамотність.

Варто зазначити, що державний стандарт також є основою для розробки типових та інших освітніх програм.

Базовий навчальний план, який пропонує держстандарт, визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів та дає уявлення про зміст і структуру базової загальної середньої освіти. Він встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає граничне тижневе навантаження та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями. Базовий навчальний план використовуватиметься під час розробки типових та інших освітніх програм.