Новини
Новини Київської області
Головні новини

Чи повинна неприбуткова організація платити податок на прибуток після продажу основних засобів?


Головне управління ДФС у Київській області роз’яснює податковий нюанс

Якщо кошти, отримані неприбутковою організацією від продажу власних основних засобів, вона використає для здійснення своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соцвнеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб, то таке використання не є порушенням вимог п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

Адже доходи (прибутки) неприбуткової організації, відповідно до п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, використовуються лише для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

ДОВІДКА. Згідно з п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПКУ, неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

 - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

 - установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соцвнеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ;

 - установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення абзацу четвертого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

 - внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.   Положення абзаців третього і четвертого п.п. 133.4.1 п. 133.4. ст. 133 ПКУ щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Джерело: Головне управління ДФС у Київській області