Новини
Україна
Анонси
Суспільство
Культура
Дати
Україна-суспільство
Київщина-суспільство
ПроХОРОШЕ
Позитивні історії
Хороші новини

До 380-річчя Івана Мазепи у Києві презентують книгу та виставку


З нагоди відзначення 380-річчя від дня народження видатного українського гетьмана і відкриття виставки “Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра” у Національному Києво-Печерському історико-культурнму заповіднику.

Видання "Іван Мазепа та його епоха". Зб. наук. праць (/ Редколегія: О. В. Рудник (голова) та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККіМ, 2019. – 172 с.).

[caption id="attachment_57814" align="aligncenter" width="696"] фрагмент обкладинки книги[/caption]
Основу збірника склади наукові статті:
 • Кондратюк А. Ю.  Характерні риси образотворчого мистецтва Києва мазепинської доби
 • Крайній К. К., Крайня О. О. Концептуальні позиції музейного проекту, присвяченого гетьману Івану Мазепі
 • Михайлина Л. П., Абашина Н. С. Археологічні дослідження комплексу “Мазепиних” мурів КиєвоПечерської лаври
 • Моця О. П. Історичний вчинок Івана Мазепи в контексті сприйняття понять “зрада” і “героїзм”
 • Пивоваров С. В. Два “мазепинські” скарби з Києво-Печерської лаври
 • Пономарьов О. М. Політика посередництва гетьмана Івана Мазепи у контексті валасько-російських відносин восени 1688 р.
 • Саєнко Н. А. Іван Мазепа і його епоха в музейній діяльності заповідника “Гетьманська столиця”
 • Ситий Ю. М., Мироненко Л. В. Садиба гетьмана Івана Мазепи на Гончарівці (за археологічними джерелами)
 • Травкіна О. І. Мазепинські пам’ятки у Національному архітектурно-історичному заповіднику “Чернігів стародавній”
 • Філіпова Г. В. Відображення взаємин гетьмана Мазепи з російським нобілітетом у концепції Музею Івана Мазепи
 • Ярова Г. І. Гетьман Іван Мазепа у збірці Музею гетьманства
Книга містить наукові праці,  підготовлені вітчизняні істориками, археологами, мистецтвознавцями та музеєзнавцями у рамках заходів зі створення Музею Івана Мазепи у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.
У цілому, за підрахунками козацької старшини, зробленими одразу після смерті Івана Мазепи, за 20 років свого гетьманування на меценатські цілі гетьман витратив щонайменше 1 110 900 дукатів, 9 243 000 злотих та 186 000 імперіалів.     В Національному Києво-Печерському заповіднику до сьогодні зберігся комплекс оборонних, господарчих та культових пам’яток, пов’язаних з іменем Івана Мазепи та його близького оточення. Однією з найзагадковіших пам’яток цього комплексу є Онуфріївська, або Мазепина триярусна церква-вежа, яка відтворює в цеглі традиційні в Україні козацьких часів форми дерев’яного храму. Деякі дослідники вважають, що Іван Мазепа планував зробити її усипальницею для свого роду. Але церква-вежа так і не була повністю добудована і понад три століття використовувалася лише як господарська споруда. [caption id="attachment_57822" align="aligncenter" width="572"]Мазепинська вежа. фото Юрія Коганова, Київ, 2017 Мазепинська вежа. фото Юрія Коганова, Київ, 2017[/caption]
Анонс виставки «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра (до 380-річчя з дня народження гетьмана України Івана Мазепи

20 березня 2019 року о 15-00 у виставковій залі Успенського собору Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкриється виставка «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра (до 380-річчя з дня народження гетьмана України Івана Мазепи)».

Життя і діяльність гетьмана тісно пов’язані з Києво-Печерським монастирем. Він був чи не найщедрішим ктитором української Церкви і Печерської обителі за весь період її історії.

Меценатство Мазепи стало підґрунтям, матеріальною базою, на якій пишно розквітло мистецтво нового стилю “мазепинське бароко”. Його коштом збудовані мури навколо Лаври та храм Всіх Святих, відновлені найдавніші Велика Успенська та Троїцька надбрамна церкви. Значних зусиль і коштів доклали до розбудови обителі духовні побратими гетьмана К. Мокієвський, П. Герцик тощо. Завдяки їм наприкінці XVII – на початку XVIII ст. архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври набув вигляду, який без істотних змін зберігся до наших днів.

На виставкці “Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра” будуть представлені

 • ікони,
 • живописні
 • графічні твори,
 • пам’ятки декоративно-літургійного мистецтва,
 • стародруки мазепинської доби,
 • копійні матеріали.

Експонати розкриють особистість Івана Мазепи як творця української культури. Експозиція дасть змогу скласти уявлення про масштаб діяльності цієї непересічної особистості і про місце Івана Мазепи в становленні духовної й художньої культури України ранньомодерної доби.

Також можна побачити портрети сподвижників гетьмана, серед яких чимало діячів української Церкви, зокрема, архімандритів Києво-Печерської лаври.

Довідка Представлені книжкове видання та експозиція є черговим етапом на шляху до створення Музею Івана Мазепи на теренах нашого Заповідника. Їй передували виставка одного дня “Гетьман Іван Мазепа – особистість, державник, меценат” (17.07.2017 р., Онуфріївська вежа) та виставковий проект “Милостивий патрон святої обителі – гетьман Іван Мазепа” (2018 р., Годинникова вежа).