Новини
Україна
Суспільство
Новини світу

Поняття "сексизму" визначили на міжнародному рівні


Комітет міністрів Ради Європи 27 березня у міжнародних рекомендаціях вперше дав визначення поняттю "сексизм".

Про це повідомила правозахисниця Олександра Голуб, яка була присутня на засіданні комітету.

"Згідно з текстом, сексизм - це будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що особа чи група осіб є малозначимими (другосортними) через їх стать, що виникають у публічній чи приватній сфері, онлайн чи офлайн", - надала визначення Олександра.

Вона також зазначила, що вищезгадані дії мають на меті порушити права та гідність людини, спричинити фізичну, сексуальну, психологічну, соціо-економічну шкоду, створити перешкоди у реалізації прав постраждалого від сексизму або закріпити стереотипи, пов'язані з гендером.

Той факт, що визначення "Сексизм" закріплене у міжнародних документах, дасть можливість боротися з явищем на офіційному рівні та закріпити покарання за нього на законодавчому рівні.