Культура
Україна-суспільство
Київщина-суспільство
ПроХОРОШЕ

ХХ-ті Джерелознавчі читання «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства»

30.11.2019 Зіневич Наталія 00000

На історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 28 листопада 2019 р. відбулись ХХ-ті Джерелознавчі читання «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства», присвячені 75-річчю від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. У науковій події взяли участь професори, викладачі та студенти Університету, керівники Державної архівної служби України, центральних державних архівів, відомі вчені – історики, джерелознавці, документознавці, бібліотекознавці, книгознавці з Інституту історії України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Ювілейні ХХ-ті Джерелознавчі читання

Відкрив ювілейні читання декан історичного факультету проф. Іван Патриляк, який наголосив на значущості архівів у підготовці істориків, відзначив важливу роль кафедри у розвитку архівознавчих та джерелознавчих студій, довголітню творчу співпрацю з архівними та бібліотечними установами.
Тема читань – «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства» – відображала багатовекторність розвитку сучасного архівознавства і суміжних з історією галузей знань.

З ключовою доповіддю ««Архіви Європи» та репрезентація Національного архівного фонду України в європейському цифровому просторі» на конференції виступив к.і.н. Анатолій Хромов, днями обраний на посаду Голови Державної архівної служби України. Він наголосив на нагальності процесів цифровізації та порушив питання про активізацію заходів щодо представлення українського архівного сегменту у загальноєвропейському просторі.

Пленарне засідання під загальною темою «Архівознавство в Шевченковому університеті: витоки, традиції, перспективи» акумулювало доповіді, присвячені історії та діяльності кафедри: «Історія кафедри за перше півстоліття мовою документів» (проф. Ірина Войцехівська), «Пріоритети кафедри в умовах незалежності України» (проф. Ярослав Калакура), «Кафедра архівознавства у науково-освітньому просторі інформаційного суспільства: виклики та перспективи розвитку» (проф. Марина Палієнко), «Внесок випускників кафедри архівознавства Шевченкового університету у розвиток аудіовізуальної архівістики» (к.і.н., заст. директора ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного Тетяна Ємельянова).

Теплими спогадами про батька – першого завідувача кафедри архівознавства – поділилась з присутніми Ольга Федорівна Шевченко відома педагог, філолог, доцент Університету.
Урочистості надали події вітання від колег – науковців, архівістів, бібліотекарів, випускників кафедри і факультету – від т.в.о. Голови Укрдержархіву к.і.н. Івана Кісіля, директорів і заступників директорів центральних державних архівів – Ольги Бажан (ЦДАГО України), Олександра Буханця та к.і.н. Наталії Маковської (ЦДАВО України), к.і.н. Ольги Музичук (ЦДІАК України), Ірини Маги (ЦДАЗУ), Олени Чижової (ЦДАМЛМ України), к.і.н. Тетяни Ємельянової (ЦДКФФА України), Людмили Паламарчук (ЦДЕА України), директора Державного архіву м.Києва Олександра Панченка, директора УНДІАСД к.і.н. Олександра Гараніна. Архівісти яскраво презентували кафедрі цінні подарунки у вигляді цифрових копій унікальних документів Національного архівного фонду України.

Голова Спілки архівістів України проф. Микола Щербак урочисто вручив кафедрі почесну грамоту за значний внесок у підготовку наукових кадрів для архівних установ України.

Представники Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського – д.і.н. Галина Ковальчук (директор Інституту книгознавства), к.і.н. Ольга Степченко (в.о. директора Інституту рукопису), д.і.н. Тетяна Антонюк, к.і.н. Ірина Корчемна, Костянтин Новохатський, які відзначили багатогранність співпраці з кафедрою та подарували цінні книжкові видання.

У роботі трьох тематичних панелей: «Актуальні проблеми архівознавства в умовах інформатизації», «Архіви та історична пам'ять», «Спеціальні галузі історичної науки в історичній ретроспективі» взяли участь понад сорок науковців, архівістів з різних інституцій України (зокрема, доктори історичних наук Валентина Бездрабко, Лариса Буряк, Ольга Ковалевська, Ірина Матяш, Валентина Піскун, кандидати історичних наук Юрій Булгаков, Олена Косенко, Марія Кулініч, Ростислав Загорулько, Ігор Резнік, Інна Хомич, Вячеслав Ціватий та багато ін.), а також аспіранти і студенти історичного факультету та архівознавчої спеціалізації.

Справжньою родзинкою святкування стало відкриття виставки художніх робіт «Барви життя» випускника кафедри Ярослава Бондарчука в Музеї історії Університету, організованої автором у співпраці з директором Музею к.і.н. Людмилою Кругловою.

75-річчя від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Викладання джерелознавчих дисциплін має свої давні традиції у Київському університеті, які зародилися ще в середині ХІХ ст. у рамках історико-філологічного факультету Університету св. Володимира, тісно пов’язані з діяльністю М. Максимовича, М.Іванишева, В.Іконникова, київською науковою школою істориків-документалістів, яка сформувалася навколо Володимира Антоновича. Важливу роль у розвитку архівознавства та архівознавчих студій відіграло створення на базі університету Київської археографічної комісії (1843), Центрального архіву давніх актів (1852). Усі покоління викладачів кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки вважали себе спадкоємцями кращих традицій історичного джерелознавства, архівознавчих та історіографічних досліджень.

Кафедра архівознавства та допоміжних історичних дисциплін була створена у складі історичного факультету Київського державного університету згідно з постановою Раднаркому УРСР № 1119 від 31 серпня 1944 р. та на підставі Наказу № 3597 Наркомату освіти УРСР від 29 вересня 1944 року.

Її заснування тісно пов’язувалось з нагальною необхідністю повернення та збереження вітчизняного документального архівного фонду, забезпечення кваліфікованого опрацювання та використання архівних документів як історичного джерела. Втілення цих завдань у життя вимагало ґрунтовної цільової підготовки фахівців-архівістів.

Першим завідувачем кафедри був знаний історик-архівіст Федір Шевченко (жовтень 1944 – жовтень 1945). Згодом майже сорок років кафедру очолював відомий джерелознавець та архівознавець професор В’ячеслав Стрельський (жовтень 1945 – серпень 1982).

Поступово на кафедрі склався колектив досить яскравих і творчих особистостей, серед яких були доктори історичних наук, професори А. Введенський, М. Варшавчик, С. Яковлєв, кандидат історичних наук, доцент А. Грінберг. У 1960-ті роки до колективу прийшли кандидати історичних наук, доценти О.Долинський, Р. Петренко, А. Іваненко.

Вагомим був внесок у розвиток кафедри завідувачів професорів Володимира Замлинського (серпень 1982 – грудень 1993), Ярослава Калакури (листопад 1994 – грудень 2002), Миколи Щербака (2003 – червень 2017).

Наразі на кафедрі склався колектив професійних істориків-архівістів, джерелознавців, документознавців, історіографів – проф. Ірина Войцехівська, Марина Палієнко, Юрій Сорока, доц. Андрій Зубко, Галина Коцур, Світлана Павленко, ас. к.і.н. Наталія Коломієць.

Нині кафедру очолює доктор історичних наук, професор Марина Палієнко. Плідною є творча співпраця колективу кафедри з Державною архівною службою України, центральними та місцевими архівними установами, науковими інститутами та бібліотеками. За багато років діяльності стала справжнім «місцем пам’яті» для багатьох її вихованців!

Фото Тетяні Василик та Ярослава Бондарчука

Джерело Кафедра архівознавства КНУ імені Тараса Шевченка