Новини
Україна
Політика

Децентралізаційні процеси: якщо люди не задоволені


«Погляд» дізнався, чи можливий перехід населеного пункту з однієї ОТГ до іншої, та чи можна відкликати свого депутата.

Адміністративно-територіальна реформа нині робить перші кроки у своїй реалізації на місцевому рівні. Обрано депутатів місцевих рад, уже призначені чи призначаються старости сіл, об’єднані територіальні громади окреслюють шляхи свого розвитку і кроки, які потрібно здійснити. Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Вячеслав Нeгoда, «громаді необов’язково бути компактною, щоб стати ефективною», а саме економічна ефективність відповідно до закону має бути визначальною при створенні нової громади.

Не скрізь децентралізаційні процеси відбуваються злагоджено й одностайно, і вже окреслюються перші проблемні моменти. Зокрема, одне з них – як відкликати депутата місцевої ради, якщо люди не задоволені його роботою? Ще одне проблемне питання – у низці регіонів України виникла ситуація, коли люди не задоволені входженням у певну ОТГ, і, на їхню думку, було б доцільнішим перебування їхнього населеного пункту в іншій громаді.

Тож які є шляхи вирішення цих питань, якщо вони постануть перед людьми і громадами?

Відкликання депутата

Цей процес регулюється законом «Про статус депутатів місцевих рад». Згідно з його положеннями, внесення пропозиції про відкликання депутата може бути ініційоване виборцями або ж місцевим осередком партії, від якої депутат ішов на вибори.

Підстави для відкликання місцевого депутата за народною ініціативою

Для того, щоб за народною ініціативою відкликати місцевого депутата, мають бути вагомі аргументи. Згідно зі ст. 37 Закону «Про статус депутатів місцевих рад», підставами для відкликання депутата можуть бути:

 • порушення Конституції чи законів України, що підтверджене судовим рішенням;
 • не виконання депутатом своїх обов’язків без поважних причин чи пропущення ним більше половин пленарних засідань ради протягом року;
 • не виконання депутатом своєї передвиборчої програми, не проведення робочих зустрічей виборцями та звітів перед ними;
 • якщо йдеться про багатомандатний округ – приводом для відкликання може бути те, що депутат не увійшов до фракції у раді тієї партії, за виборчим списком якої йшов на вибори, або ж  вийшов з фракції.

До того ж, як звертає увагу ресурс slovoidilo, про відкликання місцевого депутата на старті роботи ради не йдеться. Його за народною ініціативою можна відкликати не раніше ніж через рік з моменту набуття ним повноважень.

Механізм відкликання місцевого депутата

Щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, виборцям потрібно ухвалити на зборах рішення про відповідну пропозицію. Окрім того, не пізніш як за два дні перед зборами потрібно оприлюднити дату, місце та час зборів у місцевих ЗМІ, повідомити і забезпечити безперешкодний доступ журналістів. Збори виборців заборонено проводити в органах держвлади чи місцевого самоврядування, у місцях видачі зарплати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соцвиплат, надання благодійної допомоги.

Має бути дотримана і норма про кількість виборців на таких зборах. Зокрема,  

 • для відкликання депутата сільської, селищної ради – не менше 30 осіб;
 • депутата міської ради міста районного значення та районної у місті ради – не менше 100 осіб;
 • депутата міської ради міста обласного значення та районної у місті ради – не менше 300 осіб;
 • депутата районної ради – не менше 150 осіб;
 • депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради – не менше 400 осіб.

На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою має бути створена ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу, кількість членів якої також регламентована:

 • для сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради – не менше 10 осіб;
 • для районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – не менше 50 осіб;
 • для обласної, Київської, Севастопольської міської ради – не менше 100 осіб.

Тут варто зауважити, що до ініціативної групи не мають права входити і не можуть бути її офіційними представниками посадові та службові особи органів держвлади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів.

Також ті, кого обрали офіційним представником ініціативної групи, не можуть бути звільненими з роботи чи переведеними на нижчу посаду через виконання його обов’язків в ініціативній групі.

Механізм відкликання місцевого депутата місцевим осередком партії

У випадку якщо депутата місцевого рівня вирішила відкликати партія, від якої він ішов на вибори, то тут рішення має бути ухвалене на зборах (конференції) цієї організації, притому проголосувати за таке рішення мають не менше двох третинами голосів тих, хто присутній на зборах.

Для розгляду питання про відкликання депутата місцевого рівня її вищим керівним органом політичній партії надсилають протокол зборів (конференції).

Повідомити місцеву територіальну виборчу комісію

Згідно ст. 39 Закону «Про статус депутатів місцевих рад», у триденний термін після дня проведення зборів виборців чи зборів (конференції) місцевого осередку політсили потрібно повідомити про внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради місцеву територіальну виборчу комісію.

До відповідного повідомлення потрібно додати витяг з протоколу зборів, де має бути зазначено:

 1. дату та місце проведення зборів;
 2. кількість учасників;
 3. перебіг обговорення пропозиції щодо відкликання депутата;
 4. зміст рішення;
 5. персональний склад ініціативної групи.

Наступного дня від дня одержання повідомлення про проведення зборів виборців чи зборів (конференції) місцевої політичної партії голова місцевої територіальну виборчу комісію має поінформувати депутата та місцеву раду про це.

Збір підписів

На наступний день після повідомлення ТВК  починається збирання підписів. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування  не мають права збирати підписи. 

Підписи потрібно зібрати у такий термін:

 • для відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради їх потрібно зібрати за 10 днів;
 • для відкликання депутата районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – за 20 днів;
 • для відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради – за 30 днів.

До того ж, на підтримку пропозиції про відкликання депутата має бути зібрано більше підписів, ніж за нього проголосувало виборців на, власне, виборах.

Щодо єдиного багатомандатного виборчого округу – кількість зібраних підписів має бути більшою за виборчу квоту, визначену згідно із Виборчим кодексом України під час проведення виборів, за результатами яких він був обраний депутатом.

Так само, як і щодо місця проведення зборів виборців, підписи збирати забороняється:

 • в органах державної влади;
 • в органах влади АР Крим;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • на підприємствах, в установах та організаціях (крім парторганізацій);
 • у місцях видачі зарплати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соцвиплат, надання благодійної допомоги.

Перешкоджати виборцю у підтримці цієї пропозиції заборонено. Також за підписи за відкликання депутата заборонено надавати людям плату у вигляді  коштів, товарів чи послуг.

Виборець, який підтримує відкликання депутата, на підписному листі  власноруч вказує своє власне прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, серію та номер паспорта громадянина України (чи тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), та адресу місця проживання. Також ставить свій підпис та дату підписання на підписному листі.

Коли ТВК ухвалює рішення?

Зібрані підписи потрібно передати до територіальної виборчої комісії, котра встановила результати відповідних місцевих виборів. ТВК, у свою чергу, має перевірити процедуру та подані документи у встановлені терміни. При цьому задля вибіркової перевірки достовірності підписів у підписних листах направляє запит до територіального органу поліції. Поліція має провести вибіркове опитування громадян, відомості щодо яких є у підписних листах, та не пізніш як на п’ятий календарний день від дня отримання запиту поінформувати ТВК про результати такої перевірки.

Під час встановлення кількості виборців, які підтримали пропозиції про відкликання депутата, не враховуються підписи у таких випадках:

 • якщо у підписному листі відсутні всі або окремі відомості про виборця, а також виявлені недостовірні відомості;
 • якщо записи та підписи замість виборця зробила інша особа; якщо виявлено запис і підпис зроблені особою, яка не є виборцем відповідного багатомандатного, одномандатного виборчого округу або котра на день підпису не мала права голосу;
 • якщо виборець підписався кілька разів чи із порушенням терміну.

До всього, можуть бути не враховані й цілі підписні листи у випадках:

 1. якщо підписи виборців зібрала особа, яка не є членом відповідної ініціативної групи та/або на день збору підписів не мала права голосу;
 2. де відсутні відомості або які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;
 3. у яких підписи громадян України зібрані у заборонених для цього місцях;
 4. які не відповідають встановленій формі.

ТВК за результатами перевірки виносить ухвалу про результати збирання підписів. Якщо під час ініціювання відкликання депутата дотримані усі вимоги, зібрано достатньо підписів, ТВК виносить рішення про відкликання депутата за народною ініціативою.

У разі виявлення порушення оформлення підписних листів,  або ж коли кількість підписів виборців недостатня чи не дотримані терміни, ТВК виносить інше рішення – про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради.

Якщо ж відкликання депутата відбувається з ініціативи політичної партії, її вищий керівний орган розглядає звернення ТВК щодо відкликання депутата, протокол зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, і виносить рішення –  відкликати такого депутата або відмовити в задоволенні цієї пропозиції. Відповідне рішення передається до ТВК, яка інформує про зміст рішення ініціативну групу.

У разі відкликання депутата його місце має посісти наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації політичної партії або тервиборчком призначає проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Друга спроба відкликати депутата

Так,  друга спроба відкликати депутата місцевого рівня можлива. Таке питання може бути порушене повторно у будь-який час. При цьому всі зазначені процедури потрібно пройти знову.

Гарантії для депутата

Однак і  депутат має гарантії своїх прав під час розгляду звернення щодо його відкликання.

Зокрема, його мають повідомити про дату, час і місце проведення відповідних зборів виборців, і він має право на гарантований виступ на зборах до моменту прийняття відповідного рішення для пояснення своєї позиції.

Політсила, яка хоче відкликати свого депутата, також повинна письмово повідомити його про дату, час і місце проведення зборів (конференції) місцевого партійного осередку. Також депутат має право виступу. Якщо депутата належно повідомили про відповідні збори чи конференцію, але він не прибув, це не перешкоджає розгляду питання.

Окрім того, депутат місцевої ради має право бути присутнім під час розгляду вищим керівним органом політичної партії звернення тервиборчкому щодо його відкликання за народною ініціативою чи протоколу відповідних зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, А також – на засіданнях ТВК, де розглядається питання щодо припинення депутатських повноважень.

Чи можна вийти з ОТГ?

Якщо механізм розгляду питання про припинення повноважень депутата місцевого рівня чітко регламентований, то питання щодо переходу населеного пункту від однієї ОТГ до іншої - досі законодавчо не врегульовано.  Так само, як і щодо можливого розділення об’єднаної територіальної громади, чи об’єднання двох в одну.

«З одного боку, таке право прямо гарантується статтею 140 Конституції України і підтверджене в законі про місцеве самоврядування, шоста стаття якого говорить: «територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом». З іншого боку, оскільки законодавці не завдали собі клопоту розробити відповідний закон деклароване право виходу ніяк не підкріплене легітимним механізмом його реалізації. А відповідно на місцях зріє невдоволення і конфлікти», - зазначає журналіст Микола Поліщук на ресурсі «Главком».

Тут же експерт Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення Марія Дзюпин зазначає, що один із можливих виходів із ситуації – укладання між сусідніми громадами договорів про територіальне співробітництво, які б враховували інтереси того чи іншого села. І підкреслює, що Закон «Про співробітництво територіальних громад» регламентує процедури спільної діяльності органів місцевого самоврядування, не залучаючи районні чи обласні структури. Закон регламентує кілька форм можливого співробітництва.

А щодо можливості переходу з однієї ОТГ до іншої, як вважає виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слoбoжaн, це зруйнує всю реформу.

«Для незадоволених треба посилювати інструменти місцевої демократії, коли мешканці через статути громад можуть впливати на рішення керівництва ОТГ і контролювати його», – зазначає Слобожан.

Отже, впровадження децентралізаційної реформи на місцях супроводжується низкою запитань, що виникають, окреслює проблеми, на які законотворці, можливо, не звернули належної уваги або не врахували всіх нюансів, які було б варто оформити нормативно. Можливо, в процесі реалізації реформи виникнуть і нові запитання. Втім, реформа відбувається, і варто сподіватися, що на всі запитання – по мірі їх виникнення – люди отримають відповіді.

Як повідомляв «Погляд», Київ і Київщина – лідери у створенні місць у дитсадках.

«Погляд» розповідав також, що у листопаді в Україні з’явилось шість опорних шкіл.

Щоб бути першими у курсі найсвіжіших новин Київщини, України та світу – переходьте і підписуйтесь на наш  Telegram-канал «Погляд Київщина – Інформаційна Агенція». Читайте нас у Facebook «Погляд Київщина» і дивіться на YouTube.